فعالیت ها

شرکت سازه شریان زرتاج به عنوان یک همکاری بین المللی برای توسعه و بسط تکنولوژی حفاری بدون ترانشه در ایران ایجاد گردید. توسعه سریع این تکنولوژی با توجه به مزیت های فراوان اقتصادی و فنی، استراتژی اصلی این مجموعه است. شرکت سازه شریان زرتاج هدف اصلی خود را توسعه فناوری های بدون ترانشه در کشور اتخاذ کرده و بدین منظور فروش کلیه­ ی دستگاه­ها و تجهیزات مرتبط و همچنین اجرای پروژه های مرتبط از فعالیت های این شرکت است. تمامی این تجهیزات از کمپانی­های سطح اول دنیا تامین شده که شرکت سازه شریان زرتاج دارای نمایندگی انحصاری آنهاست. همچنین با توجه به نیاز جامعه مهندسی جهت فراگیری این روشها، این شرکت رسالت آموزش و مشاوره ­ی روش های نوین حفاری را نیز بر عهده دارد.

آدرس: اصفهان،خیابان هزارجریب،دانشگاه اصفهان،مرکز کارآفرینی،شرکت سازه شریان زرتاج
تلفن:03137932363
دورنگار:03137932363
ایمیل:info@nodig.ir
اینستاگرام:www.Instagram.com/Zartajco
تلگرام:Telegram.me/Zartajco
آپارات:www.aparat.com/zartajco