فعالیت ها

تعمیر و حذف نشت شیر گاز واقع در خیابان میرزابابائی تهران بدون قطعی گاز 5000 مشترک توسط شرکت مهندسی سازه شریان زرتاج با استفاده از الیاف شیشه ای،آذر ماه 1396شرکت سازه شریان زرتاج به عنوان یک همکاری بین المللی برای توسعه و بسط تکنولوژی حفاری بدون ترانشه در ایران ایجاد گردید. توسعه سریع این تکنولوژی با توجه به مزیت های فراوان اقتصادی و فنی، استراتژی اصلی این مجموعه است. شرکت سازه شریان زرتاج هدف اصلی خود را توسعه فناوری های بدون ترانشه در کشور اتخاذ کرده و بدین منظور فروش کلیه­ ی دستگاه­ها و تجهیزات مرتبط و همچنین اجرای پروژه های مرتبط از فعالیت های این شرکت است. تمامی این تجهیزات از کمپانی­های سطح اول دنیا تامین شده که شرکت سازه شریان زرتاج دارای نمایندگی انحصاری آنهاست. همچنین با توجه به نیاز جامعه مهندسی جهت فراگیری این روشها، این شرکت رسالت آموزش و مشاوره ­ی روش های نوین حفاری را نیز بر عهده دارد.

آدرس: اصفهان،خیابان هزارجریب،دانشگاه اصفهان،مرکز کارآفرینی،شرکت سازه شریان زرتاج
تلفن:03137932363
دورنگار:03137932363
ایمیل:info@nodig.ir
اینستاگرام:www.Instagram.com/Zartajco
تلگرام:Telegram.me/Zartajco
آپارات:www.aparat.com/zartajco