سفر ژئورادارهای شرکت ترانزینت به قطب جنوب

دستگاه ژئورادار   VIY3-300 GPR محصول شرکت ترانزینت که شرکت سازه شریان زرتاج نمایندگی انحصاری آن را دارد به قطب جنوب می رود.

در انتهای مارس 2017 بیست و دومین سفر اکتشافی اوکراین به قطب جنوب انجام خواهد شد. 12 دانشمند قرار است که به مدت یکسال تحقیقات مختلفی را در محیط قطب جنوب انجام دهند.

شرکت ترانزینت برای این دانشمندان ورژن جدید ژئورادار VIY3-300 GPR را فراهم نموده است که قرار است در بررسی یخ و ساختار زمین از آن استفاده شود. این دومین سفر رادارهای این شرکت به قطب جنوب می باشد. پوشش تلویزیونی این رویداد را میتوان در لینک زیر مشاهده نمود: