در صورت استفاده از روش های نوین بدون ترانشه می توان بدون قطعی و یا با حداقل زمان شبکه آب را اصلاح نمود!

♦️اطلاعیه شرکت آب درخصوص قطع گسترده آب در شرق اصفهان

?فردا از ساعت ۸ تا ۲۴ به منظور تعمیر “خط انتقال آب شرق اصفهان”،
پادگان شهید بهشتی، شهرک زاینده رود، روشن دشت، انرژی اتمی، اشکاوند و محورهای مجاور با افت فشار یا قطع آب مواجه می شوند.